Links
Contacten
Deelnemers
Muziekprojecten
Concertagenda
Home
Reservering

update: 28 -10 -2019

  Ensemble

   

 Consequens


  

update: 23-01-2020

WELKOM


ENSEMBLE CONSEQUENS


Vocaal mannenkwartet Sequens (ATTB) is in 1983 ontstaan en sinds 2006 als gemengd kwintet (SSATB) voortgegaan.

Het repertoire veranderende enorm door die samen- stelling in diversiteit mogelijkheden. Ook nu blijven de Sequensleden zoeken naar welke werk het beste past bij de vocale mogelijkheden van dit ensemble. De leden van Sequens zijn afzonderlijk amateurs maar vormen gezamenelijk een professioneel ensemble.

In 2017 ontstaat Consequens als logisch voortvloeisel na vele jaren a-capella zangkunst. 


  

Doelstelling


professionele amatuers

PROGRAMMA'S


In de afgelopen jaren werden diverse programma’s gemaakt passend bij de kalender van het muzikale jaar. Rond Adventstijd: ‘Nun komm de Heiden

Heiland’, of gedurende de lijdenstijd de cantatecyclus ‘Membra Jesu Nostri’

van Dietrich Buxtehude’ of de ‘Musikalische Exequien’ van Heinrich Schütz’.

Nu worden programma’s samengesteld die meer menskracht vragen dan de vijf vocalisten kunnen bieden. Consequens laat zich graag omringen door extra gastzangers en / of instrumentalisten. De muzikale leiding heeft Han Warmelink.

  

MUZIEKPROJECTEN


  

Membra Jesu Nostri

MUSIKALISCHE EXEQUIEN


Dit programma, vooruitwijzend naar de lijdenstijd, is opgebouwd rond twee toonaangevende werken van de Duitse grootmeester Heinrich Schütz. Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz en zijn Musikalische Exequien.

Zie Muziekprojecten.

Nun komm de Heiden Heiland

@2020 sequensinfo.nl