aan de hemelpoort

> WAT GEWEEST IS
> STARTPAGINA
    

In november 2015 voerde Sequens met strijkers en orgel een aantal
malen het programma 'Aan de hemelpoort' uit.
Muziek in het kader van de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Kijk hier voor het affiche.

zo 8 nov. 2015, Beilen, Stefanuskerk, 15.30 uur
za 14 nov 2015,
Ruinerwold, kerk Blijdenstein, 20.00 uur
zo 15 nov 2015,
Noordlaren, Bartholomeuskerk, 10.30 uur

Een bezoekster van het concert in Ruinerwolde mailde het volgende:
"Wil je toch nog even laten weten hoe intens ik samen met een vriendin genoten heb
van jullie prachtige concert gisteravond. Ik viel helemaal stil van binnen (en dát zegt 
wat als je weet van de hectiek op dit moment in mijn leven). Jullie samenzang was zo 
verfijnd en zo mooi één klank. En dan weer sprongen jullie er als individuen uit. Echt
heel bijzonder. In één woord: Geweldig.
"

Iemand anders:
"
We hebben zeer, zeer genoten van het prachtige concert dat jullie zaterdagavond
hebben gegeven. Het was een bijzonder mooi en indrukwekkend concert.
Wat een fantastische programmering. Geweldige muziek o.a. van Buxtehude, muziek
die je maar zelden hoort. Ook hadden jullie voor een hele bijzondere locatie gekozen.
Kortom dank, dank voor de mooie avond.
Voor de toekomst: wens ik jullie allen alle goeds toe met nog veel mooie concerten
en veel plezier tijdens de repetities (het is natuurlijk ook gewoon keihard werken)
en concerten.
"

En nog weer iemand anders:
"Bijzonder zoals jullie diverse stukken achter elkaar zongen met muziek van
verschillende componisten.
Wonderlijk hoe het allemaal paste, dit gold wat mij betreft voor het hele programma,
zang en muziek (ik word niet gehinderd door enige kennis van muziek :).
Na afloop zijn we meteen naar huis gegaan, ik wilde nog even in stilte nagenieten,
anders had ik meteen gezegd dat het voor mij een heel goede avond was."

 

(repetitie op 17 oktober 2015 in het IVAK-gebouw te Delfzijl)Leendert Nooitgedagt - 1e viool
Marina Maurer - 2e viool
Katja Sterkman - 1e alt
Els Verhey - 2e alt
Mathilde van Wijnen - barokcello
Janine van Zeeland - bas
Kees Steketee - orgel

Hieronder de toelichting en de teksten uit het
programmaboekje

In het 32e jaar van zijn bestaan is Vocaal ensemble Sequens
toe aan zijn 500e concert. Om dat niet ongemerkt voorbij te
laten gaan presenteert het kwintet op 8, 14 en 15 november
een heel bijzonder programma onder de titel ´Aan de
hemelpoort´, vooruitlopend op de laatste dag van het kerkelijk
jaar waarin de gestorvenen worden herdacht. De kern van het
programma wordt gevormd door prachtige werken van Dietrich
Buxtehude (1637-1707), Nicolaus Bruhns (1665-1697) en
Georg Böhm (1661-1733), drie componisten die een bijzondere
relatie hebben met Johann Sebastian Bach.

Böhm ontving zijn opleiding in Gotha in Thüringen, waar hij
naar alle waarschijnlijkheid kennismaakte met de familie Bach.
Aangetrokken door de Noordduitse orgelschool trekt hij naar
het noorden om via Hamburg in Lüneburg terecht te komen als
organist van de Johanniskirche aldaar. In 1700 studeert ook de
nog jonge Johann Sebastian Bach in Lüneburg en ontstaat een
onderlinge vriendschap en bewondering.

De Deens-Duitse componist Dietrich Buxtehude is de
belangrijkste vertegenwoordiger van de Noordduitse
orgelschool. In de winter 1705-1706 maakt Bach een lange
voetreis naar Lübeck om het werk van Buxtehude te zien en
horen uitvoeren en om de grote componist te ontmoeten. In
latere geschriften van Bachs zoon Carl Philipp Emanuel blijkt
welke bewondering Johann Sebastian had voor Buxtehude en
diens eveneens Deens-Duitse lievelingsleerling Nicolaus
Bruhns, die werkzaam was in Kopenhagen en Husum (Nord
Friesland).

Van Bruhns zingen we, met ondersteuning van strijkers en
basso continuo, een zogenaamd Geistliches Konzert met de
titel Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden, een troostrijke
aankondiging van het einde des levens. De cantate Mein
Freund ist mein
van Böhm bezingt de verbondenheid van de
mensenziel met Christus die tot in de dood voortduurt. In
Buxtehudes Jesu, meines Lebens Leben wordt ‘der liebste
Jesu’ duizendmaal bedankt voor de dood die hij voor de mens
is gestorven. Verbindende factor is het aangrijpende vers
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr uit de gelijknamige cantate
van Buxtehude.

Deze prachtige cantates worden omlijst met a capella gezongen
koralen en koraalbewerkingen van voorgangers van Bach,
Bruhns, Böhm en Buxtehude. Deze koralen gebruikte Bach
voor zijn zogenaamde Grosse Orgelmesse en zij vormen daarin
het Kyrie, Gloria, De tien geboden, Credo, Onze Vader, Doop,
Boete en Avondmaal. Het concert wordt besloten met de tekst
van Lucas 24:29, bekend als het verhaal van de
Emmaüsgangers: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden
in de zetting van Joseph Rheinberger (1839-1901).

> WAT GEWEEST IS
> STARTPAGINA
    

Luister hier naar een opname van de uitvoering op 8 november 2015
in de Stefanuskerk in Beilen.

PROGRAMMA

Kyrie
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit
Christe, aller Welt Trost
Kyrie, Gott heil´ger Geist

Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden / Nicolaus Bruhns

Allein Gott in der Höh sei Ehr / naar Michaël Praetorius 1571-1621 (4-st. koraal)
Allein Gott in der Höh sei Ehr / Johann Hermann Schein 1586-1630 (terzet SST + orgel)
Allein Gott in der Höh sei Ehr / Leonhard Schröter 1532-1601 (4-st. koraal)

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr / Dietrich Buxtehude

Dies sind die heil´gen zehn Gebot / Baltasar Resinarius 1486-1544 (4. st. koraalmotet)
Dies sind die heil´gen zehn Gebot / Johann Hermann Schein (duet SS + orgel)
Dies sind die heil´gen zehn Gebot / Johann Walter 1496-1570 (5 st. motet)

Jesu, meines Lebens Leben / Dietrich Buxtehude

Wir glauben all an einen Gott /  Baltasar Resinarius (ATB koraalmotet)
Wir glauben all an einen Gott / Johann Walter (4-stemmig motet)
Wir glauben all an einen Gott / Johann Christoph Bach 1642-1703 (orgel)

Vater unser im Himmelreich / Samuel Scheidt 1587-1654 (4-stemmige canon)
Vater unser im Himmelreich / Gotthard Erythräus 1560-1617 (4-stemmig koraal)
Vater unser im Himmelreich / Johann Eccard 1553-1611 (5 stemmig koraalmotet)

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr / Dietrich Buxtehude

Christ, unser Herr, zum Jordan kam / Lucas Osiander 1534-1604 (4-st. koraal)
Christ, unser Herr, zum Jordan kam / Wolff Heintz 1490-1552 (4-st. koraal)
Kyrie super Christ, unser Herr / Christoph Bernhard 1628-1692 (5-st. motet)

Mein Freund ist mein / Georg Böhm

Aus tiefer Not schrei ich zu dir / Mattheus le Maistre 1505-1577 (4-st. koraalmotet)
Aus tiefer Not schrei ich zu dir / Benedict Ducis 1492-1544 (SAT koraalmotet)
Aus tiefer Not schrei ich zu dir / Johann Walter (4-st. koraalmotet)

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr / Dietrich Buxtehude

Jesus Christus, unser Heiland / Joachim Decker 1565-1611 (4-stemmig koraal)
Jesus Christus, unser Heiland / Johann Kugelmann 1495-1542 (SAT motet)
Jesus Christus, unser Heiland / Melchior Vulpius 1570-1615 (4-st.
Koraal)

Abendlied / Joseph Rheinberger


TEKSTEN

Kyrie
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, gro
ß ist dein Barmherzigkeit,
aller Ding ein Schöpfer und Regierer: eleison.
Christe, aller Welt Trost, uns Sünder allein du hast erlöst.
O Jesu Gottes Sohn, unser Mittler bist in dem höchsten Thron,
zu dir schreien wir aus Herzens Begier: eleison.
Kyrie, Gott heiliger Geist, tröst, stärk uns im Glauben allermeist,
daß wir am letzten End fröhlich uns scheiden aus diesem Elend: eleison.

Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden
Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden.
Ich habe einen guten Kampf gekämpfet.
Ich habe den Lauf vollendet.
Ich habe Glauben gehalten.
Hinfort ist mir beigelegt
Die Krone der Gerechtigkeit,
welche mir der Herr an jenem Tage
der gerechte Ritter geben wird.
Nicht mir aber allein, sondern auch allen,
die seine Erscheinung lieb haben.

Allein Gott in der Höh sei Ehr
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,
darum da
ß nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlaß,
all Fehde hat nun ein Ende.

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr;
ich bitt, wollst sein von mir nicht fern
mit deiner Hülf und Gnade.
Die ganz Welt nicht erfreuet mich,
nach Himmel und Erd frag ich nicht,
wenn ich dich nur Herr habe.
Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht,
so bist du doch mein Zuversicht,
mein Teil und meines Herzens Trost,
der mich durch sein Blut hat erlöst.
Herr Jesu Christ, mein Gott und Herr,
in Schanden lass mich nimmermehr!

Dies sind die heil’gen zehn Gebot
Dies sind die heil’gen zehn Gebot, die uns gab unser Herre Gott
durch Mosen, seinen Diener treu, hoch auf dem Berg Sinai. Kyrie eleison

Jesu, meines Lebens Leben
Jesu, meines Lebens Leben,
Jesu, meines Todes Tod,
Der du dich vor mich gegeben
In die tiefste Seelennot,
In das äusserste Verderben,
Nur daß ich nicht möchte sterben:
Tausend, tausendmal sei dir,
Liebster Jesu, Dank dafür!

Du, ach,du hast ausgestanden
Lästerreden, Spott und Hohn,
Speichel, Schläge, Strick' und Bande
Du gerechter Gottessohn,
Mich Elenden zu erretten
Von des Teufels Sündenketten!
Tausend, tausendmal sei dir,
Liebster Jesu, Dank dafür!

Du hast lassen Wunden schlagen,
Dich erbärmlich richten zu,
Um zu heilen meine Plagen
Und zu setzen mich in Ruh!
Ach, du hast zu meinem Segen
Lassen dich mit Fluch belegen!
Tausend, tausendmal sei dir,
Liebster Jesu, Dank dafür!

Man hat dich sehr hart verhöhnet,
Dich mit großem Schimpf belegt
Und mit Dornen gar gekrönet:
Was hat dich dazu bewegt?
Daß du möchtest mich ergötzen,
Mir die Ehrenkron' aufsetzen.
Tausend, tausendmal sei dir,
Liebster Jesu, Dank dafür!

Ich, ich danke dir von Herzen,
Jesu, für gesamte Not:
Vor die Wunden, vor die Schmerzen,
Vor den herben, bittern Tod,
Vor dein Zittern, für dein Zagen,
Vor dein tausendfaches Plagen,
Tausend, tausendmal sei dir,
Liebster Jesu, Dank dafür!

Wir glauben all an einen Gott
Wir glauben all an einen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden,
der sich zum Vater geben hat, daß wir seine Kinder werden.
Er will uns allzeit ernähren, Leib und Seel auch wohl bewahren,
allem Unfall will er wehren, kein Leid soll uns widerfahren,
er sorget für uns, hüt’t und wacht, es steht alles in seiner Macht.

Vater unser im Himmelreich
Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich
Brüder sein und dich rufen an und willst das Beten von uns han:
Gib, daß nicht bet allein der Mund, hilf, daß es geh von Herzensgrund.

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr;
ich bitt, wollst sein von mir nicht fern

mit deiner Hülf und Gnade.
Die ganz Welt nicht erfreuet mich,
nach Himmel und Erd frag ich nicht,

wenn ich dich nur Herr habe.
Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht,
so bist du doch mein Zuversicht,

mein Teil und meines Herzens Trost,
der mich durch sein Blut hat erlöst.

Herr Jesu Christ, mein Gott und Herr,
in Schanden lass mich nimmermehr!

Christ unser Herr zum Jordan kam
Christ unser Herr zum Jordan  kam nach seines Vaters Willen,
von Sankt Johanns die Taufe nahm, sein Werk und Amt zu’erfüllen.
Da wolt er stiften uns ein Bad, zu waschen uns von Sünden,
ersäufen auch den bittern Tod durch sein selbs Blut und Wunden;
es galt ein neues Leben.

Mein Freund ist mein und ich bin sein

Mein Freund ist mein und ich bin sein.


Er hat sich mir zum Eigentum gegeben,
er ist mein Heil, mein Augenlicht.
Sollt ich denn nicht ihm wiederum zu Diensten leben?
Ach ja, mein Herze soll ihn lieben.
Ich habe mich nun ewiglich zu seiner Christenfahn’ verschrieben,

Mein Freund ist mein und ich bin sein.


Wiewohl, ich bin für ihn noch viel zu wenig,
er ist der Schöpfer aller Ding’;
ich bin gering. Allein der große Himmelskönig
hat sich mit meiner Seel’ versprochen; nun bleibt’s dabei,
denn seine Treu’ wird nicht geändert noch gebrochen.


Mein Freund ist mein und ich bin sein.


Die Sünde zwar will dieses Bündnis brechen;
er lässt mich aber durch sein Blut,
das teure Gut, von allen Sünden ledig sprechen,
und gibt sich mir zugleich zu eigen, er lebt in mir,
dass ich dafür mich wieder könne zu ihm neigen.


Mein Freund ist mein und ich bin sein.


Obgleich die Welt von andrer Freundschaft träumet.
Welt-Freundschaft weg mit deiner Lust!
Denn meine Brust ist meinem Jesu eingeräumet;
an diesem kann ich mich ergötzen, er ist mein Freund,
der’s treulich meint, wenn Tod und Teufel an mich setzen.


Mein Freund ist mein und ich bin sein.


Es kann uns weder Angst noch schweres Leiden,
kein Jammerleben, keine Not,
kein Schmerz, kein Tod und keine Höllenfeinde scheiden,
denn Jesus läßt mich nicht entfallen und Gottes Macht
nimmt mich in acht, wenn starke Ungewitter knallen.


Mein Freund ist mein und ich bin sein.


Er wird auch mich in seine Wohnung bringen,
allwo die Engel allezeit
mit Lieblichkeit das Heilig, Heilig, Heilig singen
und sich in ihren Gott vergnügen. Ich glaube dies
und bin’s gewiss, mein Heiland wird mich nicht betrügen.


Mein Freund ist mein und ich bin sein.

Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen,
dein gnädig Ohren kehr zu mir und meiner Bitt sie öffen,
denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan,
wer kann, Herr, vor dir bleiben.


Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr;
ich bitt, wollst sein von mir nicht fern
mit deiner Hülf und Gnade.
Die ganz Welt nicht erfreuet mich,
nach Himmel und Erd frag ich nicht,
wenn ich dich nur Herr habe.
Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht,
so bist du doch mein Zuversicht,
mein Teil und meines Herzens Trost,
der mich durch sein Blut hat erlöst.
Herr Jesu Christ, mein Gott und Herr,
in Schanden lass mich nimmermehr!

Jesus Christus, unser Heiland
Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt,
durch das bitter Leiden sein half er uns aus der Höllen Pein.

Abendlied
Bleib bei uns, denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget,
o bleib bei uns, denn es wil Abend werden.

> WAT GEWEEST IS
> CONCERTAGENDA