over sequens   

>  STARTPAGINA


Gera van der Hoek - sopraan

Ceciel van der Zee - sopraan
Joop Verburg - countertenor
Han Warmelink - tenor
Rein van Dijk - bas

Sequens
is in 1983 ontstaan als mannenkwartet maar heeft, na 23 jaar in ongewijzigde
samenstelling te hebben opgetreden, een ingrijpende gedaanteverwisseling
ondergaan. Het ensemble heeft na het vertrek van zijn tenor Klaas Knevelbaard
een vliegende doorstart gemaakt als gemengd kwintet. De nieuwe samenstelling
maakt het mogelijk nieuwe muzikale bronnen aan te boren en van die
mogelijkheid wordt uiteraard gretig gebruik gemaakt.

Aan de aloude Sequens-formule is intussen weinig veranderd. Het repertoire
verandert voortdurend van samenstelling en kleur; telkens wordt gezocht naar het
vocale werk dat het best bij het ensemble past. Serieus musiceren staat voorop,
maar de vrolijke noot zal nimmer ontbreken. De cd's 'Tussen Keulen en
Parijs'(1996) en 'Oude zakken, goede wijn' (live, 2004) zijn het bewijs van de
programmering van Sequens: een mengeling van geestelijke en geestige muziek
uit uiteenlopende stijlperioden en uit verschillende windstreken, met een vocaal
accent op helderheid, doorzichtigheid en intimiteit.
Ook de in 2011 verschenen
Cd ‘Met vrouwen meer mans’, opgenomen in de kerk van Huizinge, getuigt daarvan.

De leden van Sequens zijn afzonderlijk amateurs, maar vormen gezamenlijk
een
 professioneel ensemble. Sequens heeft honderden optredens verzorgd in 
kerken, concertzalen en muziektheaters , van
 Groningen tot Gouda, van Arnhem
tot Hoorn, en van Albanië tot Serajewo.

Extrasequens
Af en toe wordt, soms noodgedwongen, soms bewust, een programma in kleinere
samenstelling uitgevoerd. Onder de naam Extrasequens zijn vele mogelijkheden
denkbaar.

Consequens
Soms worden ook programma’s samengesteld die meer menskracht vragen dan
de vijf vocalisten kunnen bieden. Sequens laat zich bij zulke gelegenheden graag
omringen door instrumentalisten en/of gastzangers. In de afgelopen jaren werd zo in
de lijdenstijd de cantatecyclus Membra Jesu Nostri van Buxtehude uitgevoerd, en ook
voor de tijd rondom de laatste zondag van het kerkelijk jaar is een speciaal
cantate-programma gemaakt.

Voor de adventstijd wordt een programma rondom ‘Nun komm der Heiden Heiland’ 
voorbereid. Sequens wordt voor die gelegenheid met gastzangers en -speellieden
uitgebreid tot Consequens.

Sequens: (24 april 2009 in 'De Oase' te Drachten)
v.l..n.r. : Han Warmelink (tenor), Ceciel van der Zee (sopraan),
Joop Verburg
(countertenor), Gera van der Hoek (sopraan), Rein van Dijk (bas)

Sequens: (26 april 2009 voor de Kruiskerk in Burgum)
v.l..n.r. : Joop Verburg (countertenor), Rein van Dijk (bas) 
Gera van der Hoek
(sopraan), Ceciel van der Zee (sopraan),
Han Warmelink
(tenor)
 

>  STARTPAGINA