zuidwolde  

> WAT GEWEEST IS
> STARTPAGINA
       
  

Sequens ook overtuigend
in open lucht !


ZUIDWOLDE -
Afgelopen zondag,
26 augustus 2007, 
concerteerde
Sequens voor het
eerst in zijn haast
25-jarige bestaan in
de buitenlucht.
In het
openluchttheater
"De theaterkuil" in
Zuidwolde (in
Drenthe) voerde het
kwintet tweemaal een
afwisselend
programma uit.

Beide uitvoeringen, zowel die van 14.00 als die van 15.30
uur, waren de van boomstammen vervaardigde banken
volledig bezet met een aandachtig luisterend publiek.

De in totaal 180 luisteraars kregen een
programma voorgeschoteld met
achtereenvolgens een blokje Franse
muziek, een serie Jiddische liederen,
een concertant uitgevoerde opera van
Monteverdi en een aantal popsongs.
Als toegift werd nog een speciale
uitvoering van een speciaal lied
gepresenteerd: Het Nieuwe Drentse
Volkslied.
Bij het Jiddische blok was er een
gastoptreden van Jaap Gorter
(foto
hiernaast)
. Hij zong, zichzelf begeleidend
op accordeon dan wel harmonica,
ritmisch ondersteund door een aan de broek geklemde
schellenring, op overtuigende wijze een aantal Jiddische liederen.


Ondanks het feit dat er door het vijftal niet, zoals het zo graag doet,
met de akoestiek van de ruimte kon worden gespeeld (bomen met
daardoorheen de steeds ruisende wind vormden het non-
akoestische decor) lukte het toch om de aanwezigen zeer te
boeien. Naast de ruisende wind en de klanken van de muziek was
er werkelijk niets te horen. Geconcentreerd werden de
verschillende programma-onderdelen door het publiek naar
binnen gezogen.
De als altijd geestige aankondigingen en toelichtingen op het
programma door meezingend muzikaal leider, tenor Han
Warmelink, samen met het heerlijke nazomerweer, maakten het
geheel tot een boeiende en muzikaal interessante middag.

Uit de Meppeler Courant en de Hoogeveensche Courant van 27
augustus 2007:

Optreden
Sequens groot
succes
in Theaterkuil
De Falieberg
 

ZUIDWOLDE - De
weergoden waren de
Theaterkuil in Zuidwolde
tijdens de derde
voorstelling van dit
seizoen wederom goed
gezind. Terwijl de zon zich
af en toe liet zien tussen
de bomen door, werd het
optreden van Sequens
bezocht door een
recordaantal bezoekers.
Bijna 200 mensen genoten
van het uitgebreide en gevarieerde
repertoire van het vocaal ensemble.
Klassiek en opera werd
afgewisseld met populaire liedjes van
onder meer de Beatles en Randy
Newman.
Sequens was tot anderhalf jaar geleden een mannenkwartet, maar
bestaat tegenwoordig uit Gera van der Hoek, Ceciel van der Zee, Joop
Verburg, Rein van Dijk en Han Warmelink.
Deze laatste leidde de liedjes op humoristische wijze in. Verrassend en
onverwacht was dat het optreden werd uitgebreid met accordeonist
Jaap Gorter, die enkele Jiddische liedjes speelde, ook ondersteund
door een concertina, een op trekzak gelijkend muziekinstrument uit
Ierland.
De voorstelling werd afgesloten met een door Sequens zelf
gecomponeerde versie van een alternatief Drents volkslied. Volgens
inleider Han Warmelink staan Groningers en Friezen erom bekend dat
zij altijd massaal meezingen met hun volkslied en hij vroeg zich af of het
nou aan het Drentse volkslied lag, of aan de Drenten zelf, dat dat hier
niet het geval is. Het antwoord kreeg hij bij het slotnummer "O
Drentheland"; de overwegend Drentse toehoorders stonden spontaan op
en zongen en masse mee.
Zondagmiddag 16 september treedt Theatergroep Ithaka op met een
kindervoorstelling. Hoogstwaarschijnlijk kan dan de tweeduizendste
bezoeker verwelkomd worden in de Theaterkuil.

> WAT GEWEEST IS
> CONCERTAGENDA